Nota d’ACR: ACR acorda amb el Govern l’elaboració d’un informe sobre els ingressos municipals i la cobertura de taxes

3 de Gener de 2011

En el passat ple de desembre es van aprovar definitivament les ordenances fiscals que estableixen els valors pel 2011 dels impostos i taxes municipals.

Alternativa Ciutadana, en aquest ple, va recordar al Govern el compromís al qual havia arribat el mes de novembre amb el Regidor d’Hisenda per votar a favor d’aquestes ordenances fiscals.

El Grup Municipal d’ACR davant la proposta  d’ordenances fiscals de l’equip de Govern per enguany, en que no s’incrementava la pressió fiscal dels ciutadans i es mantenien totes les bonificacions d’acompanyament a la crisi, va optar per condicionar el seu vot a favor, a demanar un estudi que considerem molt necessari per a tenir una correcta estratègia pressupostària pel nostre Ajuntament. 

El Regidor d’Hisenda es va comprometre amb ACR a tenir uns informes per abans del mes de maig que tenen dos objectius. Primer, analitzar els diversos ingressos corrents (són els generats per impostos com el de Bens Immobles(IBI),  d’Activitats Econòmiques (IAE), de la Plusvalua, etc) i veure si tenen una adequada proporció i tarificació.

D’aquí es podria veure, per exemple,  quines conseqüències podria tenir rebaixar l’IBI.

El segon objectiu de l’informe és relatiu a les taxes (per exemple la d’escombraries, de l’aigua, del calvegueram, etc) . Es tracta de tenir informació detallada de quina part de la despesa de cada servei  municipal (per exemple: recollida i gestió de les escombraries, subministrament de l’aigua, clavegueram, etc) queda coberta pels ingressos que es recapten amb el cobrament de la taxa corresponent.

A tall d’exemple es parla de que pel cas de les escombraries, la taxa només cobreix un 30% de la despesa total del servei.

Creiem que és necessari tenir bona informació sobre aquests aspectes de cara a valorar si pel proper any caldria o no modificar les tarificacions i els impostos i l’estructura i els criteris pressupostàris del nostre consistori.

Creiem també que aquesta informació que s’obtindrà pot crear un bon debat amb tots els grups de l’oposició relatiu a aquests aspectes pressupostaris i d’impostos municipals i que pot millorar els que aprovem pel 2012.

Jordi Giménez en nom d’ACR

Share

    Comentaris

Nom

Comentari