Nota d’ACR sobre els cursos per a joves del Pla de Transició al Treball

18 Gener 2011, Afegir comentaris
Categories: Educació, Notes de premsa

18 de gener de 2011

ACR creu molt necessari per a Rubí que es facin més cursos per a joves del Pla de Transició al Treball

“Actualment a Rubí, en el curs 2010-2011, hi ha hagut un 59% de joves que s’han quedat en llista d’espera, del total de preinscrits. Aquest fet pensem que no s’hauria de repetir!”

Des d’ACR considerem que s’ha de mirar d’ampliar urgentment l’oferta de cursos per aquells joves que no hagin aprovat l’ ESO. Estimem que més de 150 joves de Rubí cada any no acaben aprovant els estudis de secundària del total de més de 2.600 que la cursen.

Quan un jove té 16 anys i no ha obtingut el Graduat en ESO o sigui no l’ha aprovat només pot seguir-se formant en les cursos de PTT-PQPI, ja que no pot fer ni Batxillerat ni Cicles Formatius (anitga Formació Professional).

La crisi econòmica actual fa que els joves que estan en aquesta desfavorable situació acadèmica, ara els costi molt més trobar feina que en altres anys, i per tant  podrien quedar-se totalment estancats sense treballar ni poder-se formar. Això és evidentment molt negatiu per a una persona d’aquesta edat i per tant per a la societat en general.

El PTT o Pla de Transició al Treball, organitzat en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat, és una modalitat del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) adreçat a nois i noies que han deixat l’ESO sense obtenir la titulació amb edats compreses entre els 16 i 21 anys. Aquest programa està dissenyat per proporcionar als nois i les noies recursos personals i professionals perquè puguin trobar feina i/o retornar al sistema educatiu.

Els joves que superin els mòduls professionals i de formació bàsica d’aquests Programes de Qualificació Professional poden sol·licitar un certificat de professionalitat que acrediti les competències assolides en el programa cursat i trobar feina amb més facilitat que si no disposen de cap formació acreditada.

Així mateix, poden continuar la seva formació professional en un institut o el Graduat, més fàcilment en l’Escola d’Adults, sense tenir que realitzar part de la prova d’accés als Cicles Formatius de grau mitjà i del Graduat en ESO.

Actualment a Rubí, en elcurs 2010-2011, hi ha hagut un 59% de joves que s’han quedat en llista d’espera, del total de preinscrits. Aquest fet pensem que no s’hauria de repetir !

En concret per a les 15 places d’ “auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica”  s’han quedat en llista d’espera 15 joves, i  per a les 15 altres places del curs en  “auxiliar de vendes : oficina i atenció al públic” s’han quedat en llista d’espera 28 joves, per tant d’un total de 73 nois i noies preinscrits, 43 s’han quedat sense poder fer aquesta formació.

A més des d’ACR pensem que si l’oferta d’aquests cursos de PTT-PQPI fos de més places i tingués més especialitats, no només dues, i aquestes especialitats fossin unes altres (per exemple ja hi ha molts establiments a Rubí on s’aplica l’especialitat d’ ”auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica” ), doncs més joves s’haurien preinscrit per intentar formar-se amb aquest programa.

Sabem que el Govern Municipal ha solicitat recentment a la Generalitat dos cursos més d’aquest programa de les especialitats “fabricació mecànica” i “instalació i manteniment en fontaneria, calefacció i climatització”, això suposaria 30 places més, en cas de que es concedeixin.

Però seguirien no havent-hi suficient places, ni per la demanda que hi va haver l’any passat.

ACR, entre d’altres accions sobre aquest tema, començarà per portar una moció al Ple de Gener per tal d’instar al nou Departament d’Eduació i a l’Ajuntament a que estudiïn ràpidament quines són les necessitats concretes a Rubí per aquest tipus de cursos en quant a tipus d’especialitats (n’hi ha 16 en total) i  número de places per als alumnes, per tal que el curs que ve s’ajusti molt més l’oferta amb la necessitat real que hi ha.

L’educació i la formació de la nostra ciutadania juvenil és clau per tenir una societat amb porvindre i qualitat de vida i evitar problemes de cohesió social, per tant és vital que des de l’Ajuntament es faci el màxim esforç possible en aquest sentit.

Jordi Giménez en nom d’Alternativa Ciutadana de Rubí

Nota:  Tenim present que la Generalitat ha aprovat pressupost pel programa SUMA’T per a que a Rubí puguin formar-se 55 joves NiNis. Aquest programa és semblant al PTT-PQPI però s’ha de ser major de 18 anys per apuntar-s’hi.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari