Nota d’ACR: Manca de transparència en els pagaments dels treballs de la redacció del POUM

Alternativa Ciutadana denuncia l’opacitat que està tenint l’equip de Govern, PSC-ERC, respecte a donar explicacions a unes irregularitats detectades per nosaltres mateixos el juliol de 2009 relatives als pagaments de l’Ajuntament a l’Equip Redactor del Pla d’Ordenació Urbanístic de Rubí pels treballs realitzats.

Des d’ACR ens veiem amb el deure de fer públic que per segona vegada consecutiva el Govern no ha donat resposta a les preguntes realitzades pels seus regidors en les Sessions de Control  dels Òrgans de Govern que es van realitzar durant els Plens del 23 de Juliol de 2009 i de l’1 de desembre de 2010.

Els fets respecte dels quals ACR demanava ja explicacions el 23 de juliol de 2009 al Govern eren els següents:

“Vist que en la preacta de la Junta de Govern Local del dia 15 de juny del 2009 hi havia previst aprovar l’acord de pagar una addenda de 109.500 euros a l’equip de Redacció del POUM, que és quasi un 20% d’increment (el pressupost de redacció del POUM en aquells moments era de 600.000 euros) , suma que es desglosava i justificava en l’elaboració dels següents 5 ítems o documents:

  1. l’Estudi Volumètric de l’Ordenació de la Riera
  2. l’Estudi del Tractament dels Suggeriments Individualitzat;
  3. la Memòria Social
  4. les dues versions completes addicionals del document d’aprovació inicial del POUM
  5. Memòria Ambiental prèvia a l’aprovació provisional

“Vist que més tard, el passat 15 de juliol de 2009, ens trobem una preacta de Comissió Informativa de Govern  on comprovem que aquesta addenda ara es vol portar a l’aprovació del Ple pel mateix import total de 109.500 euros però ara només es desglosa en 4 documents enlloc dels 5 inicials !.

I finalment vist que aquest punt d’acord es retira d’aquest Ple (de juliol del 2009)sense més informacions.

Demanem que ens expliqueu:

  1. Per què han passat tots aquests intents d’aprovació fallits d’aquests pagaments extres?.
  2. Per què per la mateixa suma s’han justificat 5 documents primer i després 4 documents ? (els quals han variat de cost)
  3. Per què aquests documents no entraven dins el pressupost inicial de redacció del POUM de 600.000 euros ?
  4. I per últim compendran que davant tot això i per responsabilitat amb la ciutadania de Rubí ens veiem obligats a demanar un escandall i llistat exahustiu de totes les despeses facturades i previstes per facturar de l’Equip de Redacció del POUM.”

Cap d’aquestes preguntes ha estat resposta tot i haver-se formulat dues vegades en dos sessions plenaries diferents, la primera fa més d’un any i mig.

Tampoc s’ens han passat els següents documents públics que vam demanar per poder estudiar millor el POUM i que són relatius a aquesta addenda:

l’Estudi Volumètric de l’Ordenació de la Riera

l’Estudi del Tractament dels Suggeriments Individualitzat;

No entenem com un Ajuntament del segle 21 no facilita aquests documents públics solicitats per un grup de l’oposició.

Des d’ACR creiem que és imprescindible que una despesa pública que és extraordinària i que és d’un import significatiu com són els 109.500 euros, estigui perfectament justificada des del punt de vista polític i evidentment tècnic.

Critiquem també la manca de coherència de l’Equip de Govern en el moment en que està planificant i aplicant suposadament procesos per millorar la transparència (aprovació en el passat ple de gener d’un “Codi de Bon Govern” i d’una “Comissió Especial sobre Transparència” degut a l’esclat del “cas Calvet” la tardor passada).

Sense oblidar que la prioritat principal en la qual s’ha de treballar ara és en la de tenir un POUM de Rubí que sigui aprobable per la Generalitat i que sigui el més adequat possible per a la seva ciutadania, per al dinamisme econòmic i pel mediambient, ACR seguirà perseguint les explicacions d’aquestes despeses  del POUM que no estan clares. És el nostre deure amb els ciutadans com a grup a l’oposició.

Jordi Giménez en nom d’Alternativa Ciutadana de Rubí

Share

    Comentaris

Nom

Comentari