Moció d’ACR sobre els serveis oferits al Tanatori de Rubí

01 Març 2011, Afegir comentaris
Categories: Altres, Mocions i precs al Ple

Moció presentada pel grup municipal  Alternativa Ciutadana de Rubí sobre els serveis que s’ofereixen en el Tanatori de Rubí.

Atès que el Tanatori de Rubí funciona en règim de concessió.

Atès que la concessió fou otorgada a l’empresa Funerària Montserrat Truyols S.A.

Atès que en aquest Tanatori es realitzen tant celebracions religioses com civils.

Atès que les celebracions religioses consten d’una oferta de serveis força complerta.

Atès que s’ha constatat que les celebracions cívils no disposen de cap servei equiparable a la de les celebracions religioses, a excepció del lloguer d’una sala/oratori multiconfessional.

Atès que no existeix la possibilitat de contractar cap servei d’acompanyament musical, ni de lectura de textos.

Atès que un servei municipal com aquest hauria d’estar preparat per a poder oferir un bon servei a les persones que desitgin contractar cerimònies civils.

S’acorda:

Primer.- Demanar a l’empresa que disposa de la concessió que revisi els serveis que ofereix actualment als peticionaris de cerimònies civils amb la finalitat d’augmentar els serveis a oferir.

Segon.- Demanar a l’empresa que presenti a l’Ajuntament la proposta de millora de serveis de les cerimònies civils.

Tercer.- Publicitar els nous serveis als mitjans locals de comunicació un cop l’empresa i l’Ajuntament es posin d’acord i l’empresa estigui preparada per oferir els nous serveis.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari