Moció d’ACR sobre generadors elèctrics en fires, mercats i altres activitats

Moció presentada pel grup municipal Alternativa Ciutadana de Rubí sobre evitar els generadors elèctrics en fires, mercats i altres activitats

Vist que a la via pública del  nostre municipi en diverses ocasions al llarg de l’any de forma periòdica o puntual s’hi fan activitats del tipus fires d’atraccions, mercats ambulants, exposicions, etc.

A tall d’exemple a l’aparcament del Rubí+D s’hi fa la fira d’atraccions de la Festa Major, a la Plaça de la nova Estació s’hi fa la Fira de Nadal i algunes exposicions puntuals, a  la Plaça Doctor Guardiet s’hi farà el mercat de productes biòlogics i artesenals, a la  pista esportiva del Parc de la Pau i la Natura s’hi posa també una fira d’atraccions durant la festa del barri, a la nova Plaça del Mercat s’hi posarà possiblement algun mercat sectorial, etc. 

Vist que les parades, les atraccions i les exposicions requereixen electricitat i que sovint l’obtenen de grups electrògens o generadors de motors d’explosió que creen una contaminació acústica i de l’aire i que suposen en global una solució poc ecològica.

Vist que la qualitat ambiental és un factor important a mantenir en totes les activitats que es fan en la via pública, i  que per tant si aquestes fires, mercats i exposicions s’alimentessin electricament d’una escomesa en comptes d’un generador de gasolina o diesel, hi hauria millor qualitat ambiental.

Atès que posar escomeses pel subministrament elèctric per  aquest tipus d’activitat a la via pública requereix estudiar aspectes tècnics de quins tipus d’electricitat i potència es requeriria, aspectes de seguretat i manteniment d’aquestes escomeses, aspectes de tarificació, aspectes relatius a les companyies elèctriques i aspectes econòmics de la despesa que això generaria i quin seria el retorn per l’Ajuntament.

S’acorda:

Primer.- Estudiar si és factible, tenint en compte els aspectes econòmics, tècnics i els relatius al ram dels firaires i del comerç ambulant, colocar escomeses d’electricitat en els diferents espais de la via pública de Rubí on habitualment s’hi posen fires, mercats ambulants, exposicions, etc per tal d’evitar que hi hagi d’haver generadors elèctrics i grups electrògens.

Segon.- En cas de que es veiés factible, incorporar-ho en el proper Pla d’Actuació Municipal, definint un pla de detall amb un cronograma per instalar aquestes escomeses elèctriques i establir una partida en els pressupostos municipals per la seva execució. I també establir una norma per tal de que els responsables de les fires, mercats ambulants, exposicions, etc sàpiquen que a Rubí s’hauran d’alimentar utilitzant les escomeses electriques.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari