Despesa en propaganda electoral, diners pels partits i crisi

Des d’ACR denunciem el mal exemple i la manca de coherència dels partits polítics de l’Ajuntament amb la situació actual de crisi en quant a la poca austeritat en que estan portant a terme la campanya electoral.

No es redueix la creixent desafecció de la ciutadania per la política al comprovar la gran despesa de materials i mitjans que alguns partits estan utilitzant per fer–se propaganda. Des de les grans tanques publicitàries de l’entorn de Rubí, passant per les nombroses banderoles als fanals, l’encartellament de busos, d’opis i fins i tot de furgonetes anunciadores que es passegen per la ciutat, fins els macro actes com el de pre-campanya del PSC del mes d’abril a on es van instal·lar grans tendals en una plaça pública per fer-n’hi un ús de poques hores.

A part de tot això, que es contradiu amb els plans anticrisi municipals i els plans de reducció i racionalització de la despesa que s’han anat aprovant des del 2009, i de les retallades que unilateralment el govern PSC-ERC ha  arribat a fer en aspectes importants com són, per exemple, l’educació, cal no oblidar que tot aquest plantejament propagandístic és en molts casos molt poc ecològic, ja que els materials que s’utilitzen acabaran no essent ni reciclats ni reutilitzats.

Des d’ACR estem convençuts que aquesta dinàmica propagandística dels altres partits que tenen representació a l’Ajuntament té un cost molt superior al que estableix la LOGSE per a les campanyes electorals, que pels prop de 75.000 habitants que té Rubí, fixa que la despesa electoral no hauria de ser superior als 8.000 euros.

Nosaltres estimem que les diverses formacions amb representació municipal tenen pressupostos de campanya entre 25.000 i 60.000 euros.

Malauradament aquests diners utilitzats en publicitat electoral no surten de les quotes dels militants dels diversos partits, sinó que surten de l’erari públic. La forma que tenen els partits de Rubí per finançar tot això és a través de les anomenades “assignacions als grups polítics” que són uns diners que es cobren mensualment per a funcionament i difusió.

ACR considera que aquestes assignacions són exageradament elevades i per això en el present mandat vam decidir, per coherència amb el que pensem, rebaixar-nos-la un 40%, cobrant només 1.500 euros mensuals. Trobem que, per exemple, està fora de lloc que el PSC de Rubí cobri més de 7.000 euros al mes. Aquestes elevades quantitats permeten que el diner públic no s’aprofiti correctament.

Els nous regidors d’ACR pressionaran al futur equip de govern per tal que en el primer Ple de juny del nou mandat s’aprovi com a mínim una reducció del 25% de l’assignació que els grups municipals tenen actualment, i que aquests diners quedin en el compte general de l’Ajuntament pel pressupost municipal.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari