Article per a “La Ciutat”: El repte de millorar la gestió reduint sous i retribucions

Aquest és l’article d’ACR que sortirà al pròxim número de la revista “La Ciutat”:

El primer Ple del nou mandat va complir amb el ritual de constatar la nova organització del consistori i, sobretot, d’aprovar què cobraran els càrrecs electes, els grups municipals i els càrrecs de confiança. Pel que fa a la nova estructura de regidories, es nota que hi ha un govern en minoria (lluny de la majoria que cerquen obsessivament els partits convencionals) i amb uns canvis de delegacions si més no sorprenents, potser a l’espera d’aconseguir pactes els propers mesos.

L’organització municipal en quatre macroàrees ha servit per justificar, per ara, una reducció a menys de la meitat dels càrrecs de confiança: dels 8 que en queden, 3 es mantenen com a assessors nomenats per l’alcaldia, com abans, mentre que els altres 5 passaran a ser alts directius i han de demostrar titulació i experiència professional, ser idonis segons un òrgan extern i, a proposta de l’alcaldia, ser nomenats pel Ple, tot i que tres càrrecs anteriors n’ocupen de moment tres llocs.

Els sous d’alts directius són una mica inferiors al que cobraven el mandat passat (al voltant del 10%, excepte el de l’àrea urbanística, que baixa un 15%), mentre els 3 assessors baixen a menys de 40 mil euros. Baixen també els sous d’alcaldessa, tinents d’alcaldia i regidors en exclusiva, mentre que es mantenen pràcticament les retribucions de portaveus i regidors sense delegació. Els grups municipals tenen les assignacions del final del mandat anterior i un lloc d’assessor amb retribució equivalent a un regidor ras.

No cal ser un gran analista per entendre que la crisi i la reducció de recursos dels ajuntaments provoquen una certa austeritat, però cal no oblidar la insistència d’ACR en la reducció retributiva i de càrrecs de confiança, o algunes reivindicacions del moviment 15-M en general. Alternativa renuncia al 25% de l’assignació del seu grup (potser algun altre grup podria passar de les paraules del Ple a la reducció efectiva) i al lloc d’assessor, a més d’una part substancial de la retribució de portaveu. Com algú diria: “Que n’aprenguin”.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari