Criteris clars i equitatius per a les subvencions a les entitats

En el ple de setembre, Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) va retirar una moció que demanava la reunió urgent de la comissió de treball que ha de revisar els criteris per concedir ajuts i subvencions al teixit associatiu de la ciutat davant del compromís de l’equip de govern de presentar un esborrany de criteris en la comissió convocada per al 25 d’octubre. L’Ajuntament de Rubí va aprovar l’octubre de 2010, per unanimitat de tots els seus grups municipals, “crear una comissió de treball, el més aviat possible, formada per representats de l’equip de Govern i de tots els Grups Municipals i tècnics de l’Ajuntament amb l’objectiu de revisar i redefinir, quan s’escaigui, els procediments, els criteris, les bases i les pautes per donar suport, recursos i subvencions a les entitats i associacions de Rubí”.

Segons ACR, onze mesos ultrapassa amb escreix el que es pot considerar “el més aviat possible”. Però el més important és que cal definir ja el pressupost municipal per a l’any 2012, que en la situació de crisi actual obligarà a reduir despeses, entre elles les de subvencions per a les entitats, i és ara quan s’escau “revisar i redefinir” amb transparència i equitat com es concedeixen les ajudes a entitats i associacions locals.

ACR també reclama que les concessions de la gestió d’alguns equipaments, com per exemple l’Ateneu (el tràmit per adjudicar la seva dinamització amb urgència i sense reduir el cost anual de 90 mil euros ja ha estat aprovat per la Junta de Govern Local), formin part del debat sobre la racionalització de la despesa de cara al pressupost de 2012.

Share

    Comentaris

1 comentari, Afegir comentari
  1. […] de Rubí, ja que aquest és un procés que veníem reivindicant des de feia temps (notícia 1,notícia 2, notícia 3) […]

Nom

Comentari