ACR, satisfeta per poder assistir a la Junta de Govern Local

11 octubre 2011, Afegir comentaris
Categories: Democràcia

Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) vol reconèixer la decisió de l’equip de govern, encapçalat per l’alcaldessa Carme Garcia, de convidar els grups municipals de l’oposició a les sessions de la Junta de Govern Local (JGL) a partir del mes d’octubre. Tot i que aquest és un òrgan executiu i que la normativa legal el tanca als membres de l’oposició, com va aclarir l’informe elaborat pel vicesecretari municipal, la presència sense veu i sense vot de representants de l’oposició permet des d’ara tenir informació de primera mà i immediatament sobre decisions de l’equip de govern que no passen pel Ple municipal.

Cal recordar que la JGL es reuneix cada setmana, tot i que les actes de les seves sessions arribaven als grups de l’oposició dues setmanes després. La JGL està integrada pels membres de l’equip de govern que selecciona l’alcaldessa i es configura com l’òrgan executiu que decideix moltes qüestions de gestió municipal, delegades pel Ple o per la mateixa alcaldessa. ACR havia demanat durant l’anterior mandat municipal que l’oposició assistís a les sessions de la JGL, tot i que aquesta presència es concreta a molt pocs municipis, motiu pel qual cal reconèixer al grup socialista, que governa en minoria, aquest pas per facilitar la tasca de control que ha de jugar l’oposició en les institucions democràtiques.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari