ACR, partidària d’equilibrar reducció de despesa i augment d’ingressos per limitar la pujada de la pressió fiscal

18 octubre 2011, Afegir comentaris
Categories: Economia i Hisenda local
Etiquetes: ,

L’assemblea d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) va debatre dissabte passat (15 d’octubre) la situació econòmica municipal i les propostes inicials d’Ordenances Fiscals que l’equip de govern ha presentat, propostes que se centren en un augment de la pressió fiscal que compensi la reducció d’ingressos provinents de l’Estat i la Generalitat, a més de l’enfonsament del sector de la construcció. Les previsions econòmiques 2011-2014, presentades pel gerent de l’Ajuntament i l’Oficina Pressupostària a la Junta de Portaveus abans de l’últim Ple, són la base d’una proposta d’Ordenances Fiscals en què destaca la pujada del gravamen de l’IBI del 0’89 a l’1 (un 12%, que suposaria recaptar 3 milions d’euros més l’any vinent), a més d’iniciar una nova revisió cadastral que començaria a aplicar-se l’any 2013 o 2014. La proposta també preveu augmentar algunes taxes i preus públics amb l’objectiu de passar dels 12 milions d’euros previstos aquest any als 15 milions l’any 2014. Per contra, la reducció de despesa prevista el 2014 només arriba a 1,6 milions d’euros, un milió dels quals serien del capítol de personal. En aquest sentit, ACR demana a l’equip de govern un estudi seriós sobre les possibilitats o no de reducció de despeses.

ACR considera que l’Ajuntament ha de mantenir el màxim possible la inversió en serveis a les persones, formació o activació de l’economia, i més encara en plena crisi; però abans de proposar un increment notable de la pressió fiscal caldria reduir més la despesa en accions no prioritàries i en la millora de la pròpia organització municipal. En aquest sentit, cal treballar la rebaixa d’algunes concessions de serveis a empreses privades; l’optimització de consums d’aigua, energia, telefonia i de béns diversos; així com evitar encarregar estudis i assessories externes, optimitzant el personal propi . També caldria prioritzar la despesa en serveis socials i formació per sobre de subvencions i activitats que no són competència municipal directa, tot potenciant l’autonomia d’entitats culturals i esportives.

Després de reduir el màxim possible les despeses, ACR entendria una pujada de diverses taxes i preus públics de serveis que són difícilment sostenibles sense aportacions d’administracions superiors. A tall d’exemple, potser cal replantejar el finançament de les escoles municipals. Tanmateix, caldria fer molta més pedagogia sobre la recollida i gestió dels residus, les taxes de la qual no arriben a cobrir ni el 40% del seu cost, així com evitar la morositat o la picaresca en el pagament de taxes com la de guals. Finalment, la manca de marge de maniobra pel que fa als impostos municipals podria fer necessari incrementar l’IBI, però sense convertir-lo en la taula de salvació dels ajuntaments a costa d’una ciutadania que ja està al límit per la crisi econòmica. ACR proposarà a l’equip de govern municipal aquest equilibri entre reducció de despeses i augment d’ingressos de cara als pressupostos de 2012, pel qual les Ordenances  Fiscals haurien de limitar les pujades proposades.

Alternativa Ciutadana de Rubí

Share

    Comentaris

Nom

Comentari