Precs d’ACR al ple d’Octubre 2011

En ple d’octubre ACR ha realitzat precs en relació als espais d’expressió ciutadana, la Torre Bassas, espais d’aparcament, Consell Comarcal, web de l’Ajuntament:
 1. Per què no s’aplica aquesta ordenança en els espais d’expressió ciutadana.
 2. S’ha procedit a sancionar alguna de les empreses que s’anuncien en aquests espais.
 3. En cas afirmatiu, quantes sancions s’han concretat en aquest any de vigència i quina quantitat económica s’ha ingressat per aquestes sancions?
 4. En cas negatiu, quan es pensa fer complint de forma rigurosa aquesta ordenança?
 1. Hi ha alguna previsió per continuar o finalitzar les obres a la Torre Bassas?
 2. Per tal de rehabilitar un edifici municipal no es podría utilitzar la brigada, on segurament podem trobar bons professionals com  fusters, paletes, electricistes…?

En aquest espai es permet l’aparcament amb accés mitjançant guals. Aquest aparcament desprès de molt temps ha sofert un procés de degradació; és un solar municipal per equipaments, sense ús encara.

En aquest espai els vehicles, cotxes, furgonetes i camions petits aparquen de forma arbitrària, de tal manera que per accedir a algunes zones transiten per la vorera de forma directa des de la calçada o circulant per la mateixa per aparcar en paral·lel a la pròpia vorera.

La zona esta plena de graves de l’aparcament pel trànsit d’aquests vehicles.

Això suposa no només un incompliment de les normes de circulació que prohibeixen el transit per voreres o el pas per ella sense el preceptiu gual, sinó que es que posen en perill als vianants, ja que  ocupen el seu espai de pas.

Per tot això demanem si es  te coneixement d’aquest problema, i si es així quan es prendran mesures per evitar aquest és inadequat de l’espai d’aparcament i mantenir la seguretat dels vianants.

Tenim coneixement de la celebració del Ple d’alcaldes i preguntem si es portarà al mateix ple el debat de l’aprofitament de l’antiga planta de triatge com a planta d’envasos, tal i com es va dir per part del govern (per boca del Sr. Peiró) en el seu moment: que hi havia negociacions amb l’ARC, el Consorci de Residus del Vallès.

La pregunta la va respondre l’alcaldessa, dient que estava previst de tractar el tema,  i que ja s’estava treballant el tema des de l’àmbit de residus, per lo qual no calia la pregunta.

Esmento aquesta pregunta ja que a dia d’avui no tenim informació al respecte del que es va tractar en referència a aquest tema, i no apareix a la nota de premsa a la qual em tingut accés.

L’estructura municipal, canviant, és de difícil consulta pels ciutadans a l’hora de dirigir-se a algun responsable per qualsevol raó.

Per això preguntem si hi ha cap pla per fer clara i accessible aquesta estructura del nostre ajuntament, des dels tinents d’alcalde amb les seves activitats i àmbits, seguint pels regidors, gerents, directors, caps, responsables, etc de les diferents àrees i departaments municipals: com es pot trobar en administracions properes, de la Diputació o la Generalitat, on és possible consultar els organigrames de les seves estructures, etc.

Si no es així, demanem que es faci aquest organigrama de forma accessible als ciutadans a través de la Web municipal.

Share

    Comentaris

1 comentari, Afegir comentari
 1. » Espais d’expressió què??
  15 Gener 2012, 20:45

  […] el mal ús que es feia dels espais destinats a l’expressió ciutadana (veure prec sencer aquí), uns espais que en teoria només poden fer servir entitats i associacions sense ànim de lucre. […]

Nom

Comentari