ACR no vota en contra de les Ordenances Fiscals inicialment, però ho farà si no es redueix la despesa per limitar l’augment de la pressió fiscal

Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) es va abstenir finalment en l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals proposades per l’equip de govern socialista amb l’objectiu de seguir treballant per tal de reduir la despesa abans de decidir quins ingressos necessita l’Ajuntament per al Pressupost 2012.

Una de les raons és que, segons el Govern, si l’aprovació inicial no es produïa, hauria estat impossible disposar de noves ordenances per al pròxim any, fet que posaria en risc la gestió municipal. Tot i que l’equip de govern no va presentar abans del Ple l’estudi rigorós sobre la despesa municipal que havien demanat ACR i altres grups municipals de l’oposició, es va decidir concedir una última oportunitat tenint en compte que les Ordenances Fiscals s’han d’aprovar definitivament després del preceptiu període d’al·legacions. Cal afegir que l’alcaldessa havia demanat aquest gest als grups de l’oposició amb el compromís d’oferir la informació sobre les despeses en el termini més breu.

En aquest sentit, ACR va exigir que les dades sobre la despesa municipal, en especial dels capítols 2 i 4, es puguin tenir com a màxim el divendres 4 de novembre per tal d’analitzar a fons despeses no imprescindibles, sobretot d’externalització de serveis, i poder minimitzar l’augment d’impostos i de taxes xifrat en un 12 per cent per part de l’equip de govern. ACR adverteix que votarà negativament en l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals si no s’equilibren reducció de despeses i pressió fiscal.

ACR és conscient que congelar la fiscalitat, com proposen els grups del PP i de CiU, podria apropar el deute municipal (uns 70 milions d’euros) al límit legal vigent, que es el 110 per cent dels ingressos corrents anuals de l’Ajuntament, ingressos que s’aconsegueixen a partir de les ordenances fiscals i de les transferències de l’Estat i de la Generalitat.  Aquestes transferències han baixat considerablement i es preveu que encara baixin més, fet que empeny als ajuntaments a carregar als contribuents el manteniment de serveis o bé a retallar-los o eliminar-los.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari