Manifest dels treballador/es d’Atenció Primària de Catalunya

Les Candidatures Alternatives del Vallés, entre les quals hi ha ACR, s’han unit al manifest dels treballador/es d’Atenció Primària de Catalunya que podeu trobar a continuació o baixant el document: Manifest treballador/es Atenció Primària (541 downloads)

Els treballadors i treballadores de l’Atenció Primària de Catalunya, reunits en assemblea el 5 de novembre de 2011 volem:
espai
  1. Defensar incondicionalment el model de sanitat pública, universal, de qualitat i equitativa. La salut és un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar i no podem permetre renunciar-hi.
  2. Reclamar la responsabilitat del Govern en la protecció del dret a la salut, tal i com reconeixen la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
  3. Denunciar el caràcter estructural i no conjuntural de les retallades que tenen com a objectiu introduir canvis que afecten a aquesta universalitat, equitat i eficiència de la sanitat pública.
  4. Pronunciar-nos en contra de l’entrada de capital privat en la gestió i organització de l’ICS que implicaria sotmetre la salut a les lleis del mercat.
  5. Exigir un posicionament ferm dels col·legis i societats científiques professionals davant de les decisions en política sanitària que es porten a terme.
  6. Animar a la resta de treballadors i treballadores dels Centres d’Atenció Primària perquè se sumin a les iniciatives que hem acordat en assemblea.
  7. Informar als ciutadans sobre els possibles efectes de les retallades en la seva salut.
  8. Recolzar les accions que es duguin a terme des de la ciutadania, per defensar la sanitat pública.
espai
En aquesta línea demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya, als gerents, als directors d’Atenció Primària i als representants sindicals que escoltin i fomentin la participació dels treballadors i treballadores en les decisions que s’estan prenent.
espai
I demanem també un debat ampli i transparent sobre la política sanitària que impliqui al Govern, partits polítics, sindicats, professionals i ciutadans que aboqui a un gran pacte polític i social per la sanitat pública, en què l’Atenció Primària esdevingui la base del sistema sanitari com a garantia d’eficiència i universalitat.
Share

    Comentaris

Nom

Comentari