ACR vol més rigor i més detall en la informació de l’equip de govern sobre l’elaboració dels pressupostos 2012

16 novembre 2011, Afegir comentaris
Categories: Economia i Hisenda local
Etiquetes: ,

Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) valora com a força limitada i gens detallada la informació inicial sobre els pressupostos municipals 2012 presentada per l’equip de govern el passat divendres en una sessió extraordinària de la Junta de Portaveus. La sessió es va centrar en una nova explicació, a càrrec del gerent i de la responsable de l’Oficina Pressupostària, de l’ajust del pressupost del 2011 (a causa de la reducció dels ingressos previstos i un augment de les despeses, amb un desequilibri de prop d’un milió €), i de les previsions d’ingressos per al 2012 calculats després de l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals amb el 12% d’augment.

Document entregat pel Govern: Previsió Pressupost 2012 (Junta Portaveus 11-11-2011) (671 downloads)

ACR qüestiona aquesta previsió d’ingressos en el capítol 3, de taxes i preus públics, perquè malgrat la pujada generalitzada de taxes (com les escombraries, per exemple), els 13 milions previstos només igualen la xifra del 2011. D’altra banda, la reducció prevista de gairebé 4 milions en les transferències de l’Estat i de la Generalitat (dels 21,77 milions del 2011 als 17,5 calculats per al 2012) no es justifica si les retallades de les dues administracions se situen entre el 5 i el 10%.

Aquestes previsions semblen dirigides a justificar l’augment de la pressió fiscal prevista per l’equip de govern com a única forma de fer front a les necessitats de recursos de l’Ajuntament. ACR creu que cal aplicar més rigor als càlculs per a l’elaboració dels pressupostos, a més d’oferir més temps en el cronograma previst per passar la proposta pressupostària als grups de l’oposició, ja que aquests només tindran una setmana entre el lliurament de la documentació i la comissió informativa d’Economia i Hisenda prèvia al Ple de Pressupostos.

A banda d’aquesta previsió, ACR esperava informació detallada sobre els diversos programes pressupostaris de despesa del 2011, bàsicament sobre les partides de serveis concessionats a empreses i professionals externs. Però els grups municipals van rebre impreses les mateixes fitxes de programes que qualsevol ciutadà pot consultar a la web municipal sobre l’exercici actual. En aquest sentit, ACR ha demanat informació detallada de les partides esmentades per tal d’elaborar el més aviat possible una proposta coherent de reducció màxima de les despeses sense afectar serveis imprescindibles per a la ciutadania.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari