Article: El per què d’una abstenció provisional

Article al Diari de Rubí

L’abstenció d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) en l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2012, que va tenir lloc en el Ple del passat mes d’octubre, probablement haurà generat una sensació d’incomprensió en alguns dels nostres votants i simpatitzants, al temps que ha facilitat un motiu per a la crítica per part dels nostres detractors. Les decisions sempre es prenen en base a uns objectius, i en aquesta ocasió el vot d’ACR no ha estat pas una excepció.Des del primer moment en la discussió sobre els pressupostos del 2012, la nostra prioritat ha estat reduir tot el que es pugui la despesa municipal abans d’augmentar els impostos i les taxes, tot i admetre que algun impost i algun preu públic s’hauria de revisar a l’alça, però mai en els percentatges que pretén l’equip de govern de PSC i ERC.

Convençuts que hi ha un bon percentatge de la despesa que no és imprescindible, que es pot gestionar més bé, i fins i tot que es pot redirigir per a serveis socials en una situació econòmica com l’actual, ACR reclama des de fa moltes setmanes que se’ns faciliti el detall de la despesa municipal del 2011 per poder analitzar-la i presentar una proposta de reduccions centrada bàsicament en aquelles partides que no signifiquin cap pèrdua de serveis bàsics.

Entre d’altres, en aquesta proposta entrarien la publicació de les revistes La Ciutat i Rebombori, així com nombroses partides destinades a serveis, estudis i treballs d’empreses i professionals externs a la plantilla municipal que aquesta podria desenvolupar sense problemes. Un exemple seria la cessió a la Diputació de Barcelona del cobrament dels impostos, el 90% dels qual es cobren en període voluntari i a través del compte bancari del contribuent. També es pot plantejar una moderada i equitativa reducció de subvencions a entitats, a més d’intentar renegociar diverses concessions de serveis com la recollida i tractament de residus, la neteja viària i de dependències públiques, o el subministrament elèctric, de telefonia… Les situacions excepcionals, i aquesta ho és sens dubte, requereixen actituds excepcionals.

Aquesta era i és la nostra posició: primer, reduïm allò que ens gastem, i després veurem si s’ha de pujar i quant la pressió fiscal a una ciutadania que es troba al límit. En veure que la informació requerida no ens era facilitada, la nostra posició estava clara: no donaríem suport a cap tipus d’augment d’impostos i taxes, i el vot seria negatiu.

En atenció a la sol·licitud personal de l’alcaldessa, que va plantejar el mateix a tots els grups municipals, i en una demostració de confiança en l’oferta de treballar la reducció de les despeses i la consegüent rebaixa de la pressió fiscal, es va acordar l’abstenció d’ACR en la votació inicial de les Ordenances, amb el compromís de l’equip de govern de satisfer la nostra demanda d’informació detallada de la despesa en el termini de 7 o 8 dies a comptar des del Ple d’octubre, de cara a la presentació d’al·legacions i a la votació definitiva d’impostos i taxes.

Els grups municipals d’ICV-EUiA i del PP van coincidir a concedir aquesta abstenció en l’aprovació inicial de les Ordenances, però CiU es va desmarcar, amb tota la legitimitat que es vulgui, però probablement tenint en compte la data electoral del 20N i per presentar-se davant l’electorat com l’únic grup que defensa els ciutadans… en tot cas de la pujada d’impostos, que no de les retallades en serveis competència de la Generalitat.

Com era previsible, el compromís de l’equip de govern encara no s’ha concretat, la situació torna a l’origen i, per tant, si la proposta és pujar la pressió fiscal el 12% ACR votarà NO.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari