Precs d’ACR al Ple de Novembre 2011

01 desembre 2011, Afegir comentaris
Categories: Mocions i precs al Ple
Precs d’Alternativa Ciutadana de Rubí, al ple del 24 novembre de 2011. Els temes tractats són la web municipal d’entitats, la continuïtat de Rubidigital, el replantejament de la Botiga de Rubí, el Pla d’Equipaments Culturals, encara pendent, la Fira de Nadal i la reactivació del Fòrum Ambiental.
 • Prec en referència a l’aparició de partits com a entitats a la web municipal:
Hem vist a la web municipal, en l’apartat de les entitats, que s’inclouen un parell de partits polítics. Volem sol·licitar que això es corregeixi, en el sentit d’incloure totes les forces polítiques com a entitats, opció que no ens acaba de satisfer perquè pensem que tenim una funció diferent, o bé eliminar totes les referències a partits polítics.
 • Prec en referència a la continuïtat de Rubidigital:
Entenem que Rubidigital ha cobert amb dignitat una etapa de divulgació de les noves tecnologies de la informació i d’ajuda als ciutadans per integrar-se en el món digital a la nostra ciutat. Però en una època de restriccions, reduccions de despesa o retallades, com la que vivim, potser caldria plantejar-se la supressió d’aquest servei perquè les seves ofertes ja poden ser cobertes en el món digital per part d’altres actors privats i associatius sense cap cost econòmic per als usuaris. És un plantejament enquadrat en les necessàries reduccions de despesa per als propers exercicis.
 • Prec en referència a la Botiga de Rubí:
En el mateix context d’estalvi o reducció de despeses, i després de setmanes de discussió respecte quins serveis són o no són imprescindibles o clarament de valor social, ACR vol plantejar la qüestió de la Botiga de Rubí. No necessàriament per eliminar el servei que dóna, sinó per plantejar la reducció del seu cost, sobretot pel què fa al lloguer del local que ara ocupa. El projecte es podria replantejar en una ubicació sense cost especific (Ateneu, potser ) i amb una dinamització superior.
 • Prec en referència al al Pla d’Equipaments de Rubí:
En referència al debat suscitat per l’equipament de l’Ateneu, volem preguntar sobre el Pla d’Equipaments de Rubí. Si no estem mal informats, hi havia el compromís per part de l’àrea de Cultura de presentar aquest Pla, sobretot a les entitats, després de l’estiu. Com està aquest Pla? Quines són les dates previstes per presentar-lo a les entitats ?
 • Prec en referència a la Fira de Nadal; una vegada s’ha tingut coneixement de l’aprovació del plec de condicions tècniques pel muntatge de la Fira de Nadal, per una quantitat que ronda els 60.000€:
 1. Voldríem saber quin és el cost total de la mateixa: muntatge, seguretat, neteja, enllumenat, activitats carpa, etc.
 2. Quina és la quantitat ingressada pels comerciants que s’instal·len a la Fira.
 3. Si s’ha quantificat quants venedors són els propis per a les dates i el sentit de la Fira de Nadal. Aquesta informació ens pot portar a qüestionar si ens podem permetre aquesta despesa, tenint en compte, torno a recordar, el sentit de la Fira, sense oblidar que ja fa anys que no es celebra la Fira de la Infància que es supleix, en part, amb les activitats de les carpes.
 • Prec per demanar la reactivació del Fòrum Ambiental, en referència a la pujada de la taxa de la brossa; davant de la proposta de pujada del 12% de la taxa d’escombraries, tenint en compte els dolents resultats estadístics de la recollida selectiva, segons dades del Consorci de Residus del Vallès, que no de la web municipal, que indiquen que estem per sota de la mitja comarcal.
 1. Demanem la reactivació del Fòrum ambiental, com a lloc de participació, debat i diàleg dels ciutadans i entitats, en els diferents àmbits referits al medi ambient.
 2. Demanem la convocatòria de l’àmbit dels Residus, dins del marc del Fòrum ambiental, ja que va ser en ell que no fa gaire, l’any 2008, es va aprovar sense discussió, sense aportar les dades i informes demanats per la mateixa comissió de Residus al a llavors regidor, Sr.Peiró. Aquesta comissió va ser informada del canvi de model de residus, que va passar del model “Residu Mínim”, al de cinc contenidors standart, amb un període de transició que va finalitzar el primer trimestre del 2009 amb el tancament de la planta de triatge, per “reduir” costos dels servei, reduccions que no s’han vist reflectides en rebaixes de la taxa. Tot al contrari, ara es vol apujar el 12% mencionat, amb un empitjorament de les dades, amb l’increment de les taxes del Centre de Tractament de Residus de Vacarisses. Per tot això, demanem la convocatòria de la mesa de l’àmbit dels residus per que sigui el marc de debat de les taxes, amb tots els actors involucrats, empresaris, comerciants, associacions de veïns, i demés entitats.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari