ACR votarà negativament el pressupost 2012 si no canvia la proposta de l’equip de govern

Una altra de les raons per no acceptar la proposta pressupostària de l’equip de govern és la manca de concreció de la reducció d’1,5 milions d’euros del capítol de personal municipal, reducció que s’ha de negociar amb els sindicats i que hauria de prioritzar la reducció d’alguns conceptes de les retribucions més altes.
espai

Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) no aprovarà el pressupost municipal proposat per l’equip de govern de PSC i ERC si no es redueixen les despeses previstes, que s’han fixat inicialment en prop de 69,6 milions d’euros, tot i la voluntat d’augmentar-les un milió més aprofitant el superàvit calculat provinent del Decret Llei 20/2011 aprovat per PP i CiU, i que farà que l’IBI a Rubí aporti 2,5 milions d’euros més dels que s’haurien recaptat amb les Ordenances Fiscals aprovades per l’Ajuntament per a l’any 2012. ACR era partidària de tornar als contribuents aquesta quantitat, corresponent al 10% d’augment del tipus de gravamen de l’IBI, però la moció presentada en el Ple de gener va ser rebutjada per tota la resta de grups municipals.

ACR planteja que es poden reduir les despeses municipals fins als 68,1 milions d’euros sense afectar serveis bàsics a les persones i mantenint el gruix de la plantilla municipal. Una altra de les raons per no acceptar la proposta pressupostària de l’equip de govern és la manca de concreció de la reducció d’1,5 milions d’euros del capítol de personal municipal, reducció que s’ha de negociar amb els sindicats i que hauria de prioritzar la reducció d’alguns conceptes de les retribucions més altes. En aquest sentit, ACR insisteix a qüestionar l’estructura d’alts directius i altres càrrecs de confiança, a més de les assignacions de diners i d’assessors per als grups municipals. Eliminant aquests càrrecs i reduint l’aportació als grups es podrien reduir uns 630 mil euros. Aquesta manera de fer política, iniciada en temps dels governs d’Iniciativa per Catalunya i amplificada amb els governs dirigits pel PSC aprofitant la millora de la recaptació i la bombolla immobiliària, sempre ha estat criticada per ACR, que mai ha acceptat la figura de l’assessor i en cada mandat s’ha reduït  l’assignació com a grup municipal tenint en contra tots els altres grups municipals.

La reducció de despesa entre la proposta inicial de l’equip de govern i la proposta definitiva, si més no fins el moment, se situa al voltant dels 700 mil euros, una quarta part de la reducció que havia proposat ACR de cara a evitar la pujada d’impostos i de taxes municipals que significava l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals. Alternativa proposava, entre nombroses i variades rebaixes, reduir uns 140 mil euros dels 240 mil previstos per Acció institucional i comunicació; reduir uns 100 mil euros la partida de 440 mil d’arrendaments d’edificis (que baixa només 60 mil euros); reduir 300 mil euros en energia elèctrica (un 23% de la partida prevista); negociar les reduccions de 100 mil euros dels gairebé 3 milions destinats a neteja viària i de 450 mil euros dels 5,2 milions que s’ha previst pagar  per la recollida i tractament de residus…

ACR és conscient que el finançament dels municipis és clau per al manteniment dels serveis, però cal canviar la tendència de l’última dècada de gastar tot allò que es podia recaptar sense estalviar unes quantitats que haurien fet possible el nivell d’inversió dels últims anys, que cal reconèixer, sense augmentar tant el deute, que de cara al 2012 serà d’uns 63 milions d’euros (gairebé un 90% dels ingressos corrents).

En aquest sentit, i si les transferències de l’Estat per al 2012 no baixen encara més del previst com a contrapartida a l’augment de l’IBI imposat pel Govern central, els 70,6 milions d’euros d’ingressos previstos (que podrien ser 71,6 si els ingressos per l’impost de Plusvàlues de 2012 segueixen la tònica del 2011, un aspecte que no ha aclarit encara l’equip de govern) podrien generar un superàvit d’entre 2,5 i 3,5 milions, que servirien per eliminar les tensions de tresoreria o bé per amortitzar més deute (passant dels 7,1 milions d’euros previstos a més de 10 milions d’euros), amb la qual cosa l’any 2013 l’Ajuntament de Rubí estaria per sota del 75% d’endeutament i podria tornar a demanar crèdits per fer inversió.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari