ACR reclama un POUM debatut per la ciutat i no només pels grups polítics

L’assemblea d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) celebrada el passat dissabte va tractar la qüestió pendent del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), a més de qüestions organitzatives i tasques de la formació, i de la vinculació d’ACR amb les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV).

POUM

La posició d’ACR sobre el POUM parteix del treball fet durant el mandat anterior, concretat en més de cent al·legacions contra el document aprovat provisionalment pel govern municipal de PSC i ERC, amb el suport de PP i CiU, i que va ser rebutjat pels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya.

En l’assemblea es va fer una síntesi dels aspectes bàsics del POUM, aspectes que caldria replantejar no només a criteri de la Comissió d’Urbanisme sinó perquè la situació econòmica i social ha canviat radicalment a la ciutat. Cal, doncs, refer el POUM des de zero.

Veure document “Algunes reflexions i propostes en relació al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Rubí”: [Download not found]

ACR planteja una limitació del creixement demogràfic i d’habitatges als màxims que el PGOU vigent, però molt modificat al llarg dels anys 90, havia fixat; també es qüestionen els increments d’habitatges a diverses zones de la ciutat, sobretot a l’Escardívol i algunes zones de baixa qualitat ambiental, com la zona que envolta l’estació de Renfe, a més de zones ja molt denses com l’Av. De l’Estatut. També cal pensar de nou les solucions a la mobilitat, tant dels vehicles com sobretot de les persones, potenciant molt més el transport públic i els itineraris de vianants i de bicicleta. Un altre repte és l’encaix de les urbanitzacions amb el nucli urbà de Rubí, una assignatura pendent de la planificació territorial de la ciutat, així com preservar el màxim les zones naturals i el sòl no urbanitzable del terme municipal, pel qual s’hauria de concretar al màxim un pla especial d’extractives i una potenciació dels espais lliures i rurals. Finalment, cal que el nou POUM planifiqui la millora i renovació dels polígons industrials per adaptar el sector industrial a nous sectors industrials i tecnològics.

A banda dels criteris proposats per ACR, la prioritat és potenciar un debat ciutadà el més ampli possible, un debat que l’Ajuntament no sembla disposat a plantejar. En aquest sentit, ACR té previst organitzar xerrades divulgatives sobre el POUM i la seva importància, ja sigui sobre aspectes generals o sobre temes o sectors concrets, amb l’objectiu de potenciar l’interès i formes concretes de participació d’entitats, associacions i persones a títol individual en les propostes sobre el nou Pla urbanístic.

Veure vídeo Rubitv sobre l’assemblea i el POUM.

Optimitzar l’organització interna i les CAV

ACR va decidir en l’assemblea de dissabte passat potenciar al màxim les comissions de treball que es van crear poc després de l’inici de l’actual mandat municipal, així com augmentar la divulgació de les qüestions municipals que creu prioritàries (POUM, problemàtica dels abocadors, infraestructures culturals…), ja sigui a través dels mitjans de comunicació o organitzant sortides al carrer per recollir l’opinió directa de la població.

D’altra banda, en relació amb la vinculació d’ACR amb les CAV, un dels regidors de la formació rubinenca prendrà el relleu de l’actual representant de les CAV al consell comarcal del Vallès Occidental. Cal recordar que les Candidatures Alternatives són molt crítiques amb la funció actual dels consells comarcals i que el seu representant no cobra cap retribució personal per la participació en la institució.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari