El cost de l’aparell polític municipal a Rubí

El primer any de mandat ha estat ple de canvis en l’estructura de càrrecs de confiança (funcionaris eventuals, triats a dit per decret d’Alcaldia, i la nova figura d’alts directius, nomenats pel Ple després d’una selecció segons currículum i experiència). La gran reducció dels càrrecs destinats a dirigir l’estructura d’àrees municipals, que s’explica sobretot per la crisi econòmica, no ha significat estabilitat. El pacte PSC-ERC i la concreció del pressupost 2012 han afectat l’aposta pels alts directius. Les retribucions dels grups municipals només s’han reduït un 5% respecte de les fixades el 2011.

A continuació (veure pàgina adjunta) trobareu tota la informació del cost que té a Rubí el conjunt de l’aparell polític municipal.[Download not found]

Com sempre (veure pàgina informativa del 2008), ACR segueix demanant l’eliminació dels càrrecs de confiança i assessors dels grups municipals i una reducció de les retribucions dels portaveus i de l’aportació als grups municipals.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari