Article d’opinió: Desmuntant l’apologia del PP sobre els abocadors

26 juliol 2012, Afegir comentaris
Categories: Medi ambient
Etiquetes: ,

Abaratir la recollida i el tractament a la nostra mateixa ciutat dels residus que genera Rubí, amb el grup Sánchez “emmagatzemant-los” a Can Balasc, com proposa la portaveu municipal del PP afirmant que aquesta reducció del cost faria baixar la taxa d’escombreries, és inviable. L’actual taxa, que és una quantitat “política”, cobreix poc més del 50% del cost total del servei. En cas de baixar aquest cost, la taxa en cobriria més percentatge, però no es reduiria.

Actualment, l’empresa FCC té la concessió de la recollida i transport de residus, la neteja viària, les deixalleries mòbils, la recollida de mobles i de restes d’esporga, i les campanyes de sensibilització.  ¿Com pretén el PP atorgar aquest contracte al grup Sánchez sense rescindir-ne l’actual (que costaria uns diners que no tenim), i tenint clar que aquestes concessions han d’atorgar-se en concursos públics i no pas a dit?

Pretendre que Can Balasc sigui un abocador local, només per residus amb “denominació d’origen” Rubí durant 35 o 40 anys, és injust, insolidari i inviable.  Què importa de qui sigui la merda, o és que en això el PP també fa distincions? Com a titular periodístic està bé, però llavors per què el PP deixa la porta oberta a mancomunar les instal·lacions i admetre residus d’alguna ciutat de l’entorn… com per exemple Barcelona, que tots sabem que té seriosos problemes per encabir tots els residus que genera?.

Quan la portaveu del PP diu que la brossa és un problema i que encara no s’ha inventat res per evitar-ho, això no és cert.  Els residus han esdevingut una matèria primera inesgotable que genera contractes milionaris i grans beneficis econòmics a uns quants.  Contaminant l’aire, l’aigua i el sòl, abocadors i incineradores són l’opció més estesa a Catalunya, tot i que la Unió Europea aposta per la seva prohibició. No cal inventar res, només aplicar-hi les directives europees que fixen en el 35% els residus destinats a abocadors (amb la reducció, la reutilització i el reciclatge) i no pas el 75-80% del nostre país.

Pel que fa als llocs de feina que generaria l’abocador de Can Balasc per a la gent de Rubí, cal aclarir que en una instal·lació d’aquestes hi treballen ben poques persones. I si es condiciona l’obertura de Can Balasc al tancament de Can Carreras, és obvi que hi continuarà treballant la mateixa plantilla. No facin servir comentaris populistes que toquen temes tan sensibles com l’atur. Un abocador no genera llocs de treball, sinó molèsties, pudors, mosquits, rates, soroll, pols, gavines, contaminació, perill d’incendi i trànsit de camions.

En relació als impostos que pagaria l’empresa gestora de l’abocador, quan el PP afirma que es quedarien a Rubí, potser no sap que l’Agència de Residus de Catalunya és la beneficiària de les taxes, assegurances i fiances (que a Can Carreras sumen un total d’un milió d’euros anuals).  Potser caldria canviar la normativa actual al Parlament, cosa prou difícil pels interessos evidents. I cal recordar que TMA Grup Sánchez té el seu domicili social a Sant Cugat, que deu ser on paga els impostos; aquí en queda la merda i poc més (impost d’activitats a tot estirar).

Quan la portaveu popular parla de tots els residus que genera Rubí, cal recordar que Can Balasc hauria de ser (si ningú no ho atura) un abocador de residus industrials, que no inclou ni matèria orgànica, ni brossa domèstica, ni productes tòxics i perillosos que generen empreses de Rubí, que haurien de rebre un altre tractament en un altre lloc. ¿O és que el projecte que ha presentat TMA, amb el vist-i-plau de la Generalitat, també inclouria una planta de compostatge, un centre de tractament, un abocador de residus perillosos i potser també una incineradora?

Pel que fa a la fórmula que el PP diu tenir clara perquè es gestionin els residus a Can Balasc sense generar molèsties als veïns…potser pensa desallotjar tothom de les zones afectades? Cal recordar les pudors que arriben al nucli urbà de Rubí quan a Can Serrafossà s’aboquen llots de depuradora, que afortunadament només passa un parell de vegades l’any. Can Balasc està més a prop i s’hi treballaria cada dia.

I ja per acabar, quan el PP argumenta que “l’Ajuntament podria negociar beneficis positius per a la ciutat”… serien tan amables d’especificar quin o quants beneficis es poden associar a un abocador?  Per molt que ens esforcem, no en trobem cap ni un,  i si pensem en quin seria el grup empresarial encarregat de la gestió de Can Balasc, encara menys. Abans de fer declaracions que són una apologia de les bondats dels abocadors, caldria informar-se seriosament del tema. Pel seu propi interès, però sobretot pel bé de tota la ciutadania.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari