Article d’ACR a La Ciutat: Frivolitat del PP com a resposta als desnonaments

05 setembre 2012, Afegir comentaris
Categories: Altres, Habitatge

Arran de l’ocupació de pisos buits per part de famílies desnonades, el Partit Popular de Rubí va donar a conèixer, a través dels mitjans informatius locals, una proposta que consisteix a posar en contacte persones dependents amb aquestes famílies per a que tinguin cura d’elles a canvi de l’allotjament, afirmant que això ja funciona a altres indrets.

Per ACR, aquest plantejament és del tot irreflexiu. En primer lloc, les persones dependents són aquelles que tenen dificultats per realitzar les activitats de la vida diària i per tant necessiten l’ajuda d’alguna persona per poder fer-les. Les seves necessitats són molt més àmplies. Els calen atencions professionalitzades i que ocupen temps. També la situació d’aquestes persones i les seves llars fa inviable allotjar no ja una persona sinó una família amb les seves pròpies necessitats.

En segon lloc, l’actual normativa de la Generalitat, tant en institucions com en domicilis, indica que el 2015 tots els cuidadors/es han de tenir un nivell formatiu equiparable a formació professional de grau mig. Així, la proposta del PP substituiria gent formada o en formació per ocupar un lloc de treball dins del tercer sector per persones que no estan preparades professionalment. Ni tan sols seria d’aplicació en aquest cas la figura del cuidador/a no professional prevista en la Llei de Dependència, una normativa legal que està sent retallada justament pel Govern Rajoy.

Amb aquesta proposta, el PP desvaloritza la professionalitat del sector i es despreocupa de la qualitat de l’atenció que reben els usuaris/es, a més d’esclavitzar les famílies desnonades perquè tenir cura d’una persona dependent implica dedicar-li tot el temps que poden requerir per cercar feina i resoldre altres problemes. Hi ha temes que s’han de tractar amb molta serietat.

Alternativa Ciutadana de Rubí

Share

    Comentaris

Nom

Comentari