Comptabilitat d’ACR: balanç 2012 – pressupost 2013

22 gener 2013, Afegir comentaris
Categories: Altres

En base a la política de transparència que ACR sempre ha defensat, fem públic el balanç d’ingressos i despeses del 2012 i el pressupost per al 2013, aprovats a l’assemblea del 19 de gener del 2013.

Balanç 2012: la principal font d’ingressos d’ACR durant el 2011 han estat els 23.656,27 € en concepte de grup municipal. Pel què fa a les despeses, la gran majoria han anat destinades a les pàgines informatives i difusió (3.040,07€), i a l’ajuda al CRAC (11.249,00€). Més detalls del balanç aquí:

[Download not found]

Pressupost 2013: de nou, la principal font d’ingressos d’ACR serà la retribució com a grup municipal, que enguany serà de 23.656,27€. A banda d’estalviar-ne una part, aquests diners es destinaran bàsicament al CRAC (lloguer i dinamització, que suposarà una despesa d’uns 12.000€ anuals), a publicar pàgines informatives i fer difusió i a col·laborar en campanyes informatives sobre temes municipals.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari