ACR fa un llistat dels temes pendents d’execució o a contestar per part de l’equip de Govern

12 març 2013, Afegir comentaris
Categories: Altres, Destacat

La setmana passada ACR va realitzar una roda de premsa per denunciar la paràlisi de l’equip de govern en les qüestions importants que afecten a la nostra ciutat (veure notícies al final de l’entrada). Amb la roda de premsa també volíem evidenciar que, sovint, no es compleixen algunes de les mocions aprovades, no s’acaben de contestar alguns dels precs realitzats en els plens o fins i tot algunes instàncies no són contestades. És per això que, a banda de la roda de premsa, ACR ha elaborat una llista dels temes més importants que estan pendents d’execució o contestació per part de l’equip de Govern. A mesura que es vagin executant/contestants els diferents temes, ACR actualitzarà el llistat per indicar-ho tot marcant en verd allò que ja s’ha complert o contestat.

.

TEMES PENDENTS:

Temes generals:

– Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM): cal fer-lo de nou. Estem esperant notícies de la nova redacció del Pla i el seu contingut des del principi del mandat.

– Pla d’Actuació Municipal (PAM): estem esperant que l’equip de Govern presenti formalment quines són les línies de treball plantejades per aquest mandat. Entenem que s’hauria d’haver presentat durant el 2012.

Transparència:

– Millora de la web per fer-la més intuïtiva i facilitar al ciutadà el trobar informació.

– Creació de la Comissió Informativa Especial de mesures de transparència, així com del grup de treball que ha d’elaborar la proposta de Pla d’Integritat i Transparència de l’Ajuntament de Rubí: hi ha compromís per part de l’Equip de Govern (febrer 2012), però estem a l’espera.

Entitats i Equipaments Culturals:

– Nou reglament sobre subvencions per a les entitats: encara està pendent (moció presentada el 2010). S’espera tenir el document final, que en teoria es treballarà amb les entitats, de cara al 2014.

– Relació dels locals que actualment fan servir les entitats (qui les fa servir i el seu cost): encara no l’hem rebut.

– Transparència en el conveni amb entitats: es va demanar que es fessin públics tots els convenis amb entitats, i que els futurs convenis s’aprovin per ple. Estem a l’espera d’una resposta i de la creació de la Comissió de Transparència i Bon Govern (veure més amunt). Aquesta demanda també s’aplicaria als convenis urbanístics, sempre tenint en compte la protecció de dades.

– Nou conveni amb l’entitat Casino Espanyol encara pendent.

– Ateneu: no tenim informe de la valoració de la gestió actual ni del possible canvi a gestió municipal (prec Desembre 2012).

– Celler: encara no se’ns ha contestat el prec on demanem més informació sobre els futurs usos d’aquest equipament i pressupost per a la seva posada en marxa (prec Desembre 2012).

– Espona: encara no sabem si ja s’han arreglat els problemes que evitaven la posada en marxa d’aquest equipament i si s’ha determinat una partida pressupostària per al seu funcionament (prec Desembre 2012).

–  Pla d’Equipaments Culturals (PEC): des de que es va donar a conèixer (Gener 2012), hem demanat que es torni a fer. No hem obtingut resposta.

Via Pública:

– Manteniment Urbanitzacions: no hi ha concreció de la partida pressupostària que s’hi destinarà.

– Pla de senyalització: es va iniciar però es va paralitzar tot i haver-hi un partida pressupostària per a tal fi, tant pel 2012 com pel 2013. No en tenim més informació.

– Guals: volem saber perquè s’ha paralitzat el programa d’actualització.

– Espais d’expressió ciutadana: se’n segueix fent ús no autoritzat. Volem saber el número de sancions que s’han interposat.

Mobilitat:

– Pla de mobilitat: actualment s’està elaborant. Des de l’equip de Govern es vol fer un procés de participació ciutadana. Esperem notícies a finals d’any.

Medi Ambient:

– No s’ha aprovat el reglament del mosquit tigre.

– Fòrum Ambiental: no s’ha contestat el prec (Novembre 2011) on es demanava que es tornés a convocar.

– Reducció de residus als comerços: no tenim constància que s’estigui fent feina per tal de complir la moció aprovada en aquest sentit (Octubre 2010).

– Abocadors urbans il·legals: no tenim nova informació de la comissió que tractava el tema, ja denunciat el Novembre del 2011.

– Redacció d’un Pla Especial d’Extractives: pendent des de fa anys i demanat reiteradament per part d’ACR.

Instàncies sense contestar:

– Quin és l’ús del glifosat (herbicida) i altres plaguicides per part del servei de Parcs i Jardins a Rubí?: fa nou mesos que esperem resposta.

.

Vídeo de la roda premsa aquí (Rubitv.cat).

Notícia Ràdio Rubí:
Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) denuncia la paràlisi de l’equip de govern en les grans qüestions de ciutat com són el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i el Pla d’Acció Municipal (PAM), així com tots els aspectes que es deriven d’aquestes directives. La formació d’independents considera que qüestions com el POUM s’haurien de refer de nou i atribueix a les divisions internes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) gran part d’aquesta situació d’indefinició.

ACR ha demana a l’equip de govern, format per PSC i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), voluntat política per encarar aquests dos projectes que han de guiar el futur de la ciutat en els propers anys.

Els independents creuen que el POUM s’ha de replantejar ja que, segons diuen, el projecte actual no dóna resposta a les necessitats de la ciutat perquè les previsions sobre les que se sustenta no s’han fet realitat a causa de la crisi econòmica. A més, sobre aquest planejament creuen que cal més participació tant dels partits de l’oposició com de sectors socials per aconseguir un document fidel al que necessita la ciutat i els seus veïns. El regidor d’ACR, Vicenç Rabadán, aposta per refer el POUM a partir, però, dels estudis previs realitzats per adequar-lo al moment actual. “Els informes tècnics de la Generalitat serveixen, però no podem plantejar un Rubí expansiu i això canvia les regles de joc del POUM”, diu el polític rubinenc.

Pel que fa al PAM, el document que hauria de guiar l’acció de govern en aquest mandat, ACR reclama la concreció d’objectius polítics i prioritats, ja que per ara, segons diuen, l’equip de govern va posant en marxa projectes de forma aïllada però no s’ha definit el marc en que vol actuar l’executiu.

La crítica de la formació per aquestes mancances també apunta a altres deficiències que es deriven de la no definició d’objectius. Per exemple no hi ha un pla d’equipament que comptabilitzi els espais disponibles a la ciutat i els seus usos. També han parlat de la manca de criteris clars en l’atorgament de les subvencions a les entitats.

A banda, de la crisi que ha trastocat molts dels plans a llarg termini de la ciutat, ACR veu altres motius que expliquen aquesta situació de paràlisi. Vicenç Rabadan ha assenyalat les dificultats d’un govern en minoria, però també la situació intern del PSC. “Aquesta situació de govern en minoria i de divisió o d’heterogeneïtat del propi partit dels socialistes té efectes en el govern, és obvi”, creu Rabadán.

Davant d’aquest panorama, ACR ha demanat voluntat política a l’equip de govern per traçar el rumb de la ciutat per als propers anys.

Recursos relacionats

Share

    Comentaris

Comments are closed.

Nom

Comentari