Cal treballar i millorar la proposta d’eliminació del pas del bus per l’illa

Nota de premsa d’ACR sobre el pas del bus per l’illa de vianants.

Fa pocs dies es va fer pública la decisió del Govern Municipal de desviar les línies d’autobús L1 i L4 pel cantó de la riera, eliminant així el seu pas per “l’illa de vianants”. ACR està d’acord en que la situació actual a l’illa no és la més idònia (pas de grans autobusos) però posa en dubte la viabilitat de la proposta actual feta per l’equip de Govern i les presses per la posada en marxa. Abans d’entrar en detalls, voldríem destacar que, al nostre entendre, la discussió no hauria de basar-se en la suposada perillositat del pas del bus o en el suposat increment de ventes dels comerciants de l’illa, sinó en el model de ciutat i de mobilitat que volem per tot Rubí. També afegir que ACR no està en contra treure el bus de l’illa, però qüestiona la manera com es pretén fer aquest canvi, ja que hi ha aspectes que trobem poc treballats i que podrien malmetre considerablement el servei de transport públic que realitzen actualment les línies L1 i L4. Segons l’estudi realitzat per l’empresa “Lavola”, que no està especialitzada en temes de mobilitat, amb la proposta actual el temps de recorregut i la freqüència de pas del bus no es veuran afectades. Per arribar a tal conclusió, l’estudi calcula que l’autobús circularà a una velocitat suficient (40 km/h) per compensar l’augment de recorregut al seu pas per la C-1413. Nosaltres creiem que, degut a la gran quantitat de trànsit per aquesta via, no sempre serà possible assolir tal velocitat. A més, al no prioritzar-se el pas del bus dins del nou recorregut (per exemple amb semàfors), l’accés del bus a la Rambla Joan Miró, a la C-1413 i al c/Cadmo serà força complicat, especialment a hores punta, i que per tant el temps de recorregut de les línies sí que augmentarà, cosa que afectarà a la freqüència de pas dels busos i a la coordinació del servei. En aquest sentit, pensem que la proposta no ha estat gaire ben treballada i que cal avaluar altres possibilitats o millores abans de fer el canvi. De fet, el mateix estudi contempla la pèrdua d’entre el 9.5% i el 13.5 % dels usuaris (1.300-1.800 setmanals), impacte que caldria reduir el màxim possible. D’altra banda, cal tenir en compte l’accessibilitat a les noves parades, que es preveuen situar en carrers o zones en els quals l’accés no és apte per a persones amb mobilitat reduïda, amb cotxets, etc.  Creiem que, sigui quin sigui el traçat final del recorregut, abans de posar en marxa les noves parades de bus, aquestes han de ser 100% accessibles per a persones amb problemes de mobilitat.
.
Des d’ACR entenem que un canvi així costa d’acceptar per part del usuaris del servei de bus, però si la feina es fa ben feta i el canvi funciona l’acceptació serà molt major (recordem que el 2008 la prova pilot de treure el bus de l’illa va fracassar, provocant el retorn del pas del bus per l’illa). Finalment, ACR considera que fóra bo incloure el canvi dins del Pla de Mobilitat, que actualment ja s’està elaborant i que es preveu tenir a finals d’any. Creiem que d’aquesta manera petites accions aïllades (com pot ser treure el bus de l’illa) quedarien millor integrades dins d’una visió més àmplia del model de ciutat que volem a nivell de mobilitat. En aquest sentit, demanem celeritat a l’Equip de Govern perquè finalitzi el Pla de Mobilitat dins del temps establert (finals 2013) i que aquest prioritzi els vianants, les bicicletes i el transport públic. En aquest pla, i seguint la filosofia d’arribar a tenir una ciutat més amable amb els seus ciutadans, caldria incloure l’ampliació del nombre de carrers amb espai reservat als vianants, la pacificació de tot el casc urbà com a zona 30 per permetre la convivència de vianants, bicicletes i cotxes o la transformació progressiva de tots els carrers estrets a  plataforma única. De fet, dins de l’illa també caldria revisar el pas de vehicles pels carrers perpendiculars a aquesta o el control de la velocitat dels camions de càrrega i descàrrega, temes que han quedat pendents de l’aprovació d’un Pla d’Usos de l’Illa i que depèn d’una comissió que actualment no existeix.
.
Creiem que és possible esperar a tenir el Pla de Mobilitat a finals d’any i realitzar el canvi del recorregut del bus en aquell moment, un cop s’hagin adequat les parades i l’accés a elles i s’hagin avaluat alternatives a la proposta de canvi de recorregut actual. Això representa només una espera de 6 mesos més. Així doncs, demanem que abans de fer cap canvi es tinguin en consideració els aspectes mencionats i s’intenti millorar la proposta per tal d’assegurar la viabilitat del canvi i poder satisfer al màxim tant als usuaris del bus com als usuaris de l’illa.
.
Alternativa Ciutadana de Rubí
Share

    Comentaris

Nom

Comentari