Article d’Opinió d’ACR: Fent balanç

Arribat a l’equador del mandat actual, els mitjans de comunicació de la nostra ciutat estan realitzant un seguit d’entrevistes, tant a l’equip de Govern com a la oposició, per tal que facin una valoració d’aquest primer període. Bàsicament, la valoració és sobre la feina feta per l’Equip de Govern, però s’obliden de fer altres tipus de valoracions, com pot ser valorar la feina (bona o dolenta) feta per cada grup de la oposició així com aquella feta pels càrrecs de confiança que actualment assessoren, entenem, als governants de la nostra ciutat. Segons la “wikipedia”, un càrrec de confiança “supleix els dèficits del càrrec electe”. Bé, donada la seva funció i donat que aquestes persones de confiança tenen un cost destacable per a les arques municipals, estaria bé que de tant en tant s’expliqués a la ciutadania quina és la feina que han fet per millorar la tasca dels nostres governants.

Actualment a Rubí tenim 8 càrrecs de confiança, 5 d’ells són assessors de Govern, i els altres 3 són alts directius. Els últims van ser nomenats pel Ple a proposta d’Alcaldia i van ser escollits després d’una mena de concurs obert on es valorava el “curriculum vitae” i altres mèrits. El procés es va fer a través d’una empresa externa. Dins d’aquests càrrecs hi ha el Gerent (76mil€/any), el Coordinador de Territori (75mil€/any) i la Coordinadora de Planificació Econòmica, Estratègica i Govern (55mil€). D’altra banda, els 5 assessors de Govern són triats a dit a través d’un decret d’Alcaldia. Aquí hi trobem els 2 càrrecs d’ERC (55mil€ i 39mil€, respectivament): un d’ells no està clara la seva funció mentre que l’altra assessora en temes d’Educació. Els altres 3, del PSC, cobren 39mil€/any cada un d’ells. Un està a Governança, que depèn d’Alcaldia, l’altre coordina la optimització de recursos i locals (ja siguin de lloguer o de propietat de l’Ajuntament), i l’últim es dedica al tema de “participació i barris”. En total cada any destinem més de 400mil€ a pagar “experts” que ajudin a millorar la gestió de la ciutat. Així doncs, estaria bé saber els objectius que es van assignar a aquestes persones, l’opinió que tenen els nostres governants de la feina feta per aquests càrrecs, i si realment han assolit els objectius inicialment establerts.  Això sí que seria realment un acte de transparència, i permetria a la ciutadania i a l’oposició valorar el que han aconseguit, que la plantilla no hagués fet ja, i la necessitat i la pertinença d’aquests càrrecs de confiança.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari