Nota de premsa: Desinformació, Casino i Ordenances Fiscals

El dia 5 de novembre, Ràdio Rubí va publicar una notícia en què s’informava que, segons fonts de l’equip de govern, “ja s’havia traslladat la informació necessària als grups de l’oposició que havien demanat detalls…” i “…que aquests documents s’havien fet extensius a la resta de forces polítiques” en referència al cas Casino. Des d’ACR volem deixar palès que no és cert que se’ns hagi fet arribar tota la documentació i informació que el nostre grup municipal ha demanat al llarg de l’últim any i mig. És més, el maig del 2013, ACR ja va fer un article denunciant el silenci de l’equip de Govern pel què fa al nou conveni, entre d’altres temes.

El cas Casino manca de transparència des dels seus inicis, i així ha continuat fins a dia d’avui. L’única informació que se’ns ha facilitat, i no pas amb celeritat, han estat els convenis signats els anys 2000 i 2001. Ni tan sols se’ns havia informat del suposat canvi de titularitat de l’edifici, que ha passat a nom de l’entitat Societat Casino Español a principis d’aquest juliol. Això vol dir que ara ja no hi ha limitacions legals per tal que es signi un nou conveni i l’edifici passi a ser, finalment, de titularitat municipal. En relació al nou conveni, actualment encara tenim pendent de que se’ns contesti un prec que vam realitzar l’abril del 2012: no sabem l’estat actual del nou conveni, el seu contingut, i quan es pensa fer efectiu. En conseqüència, tampoc sabem la previsió de quan s’adequarà i rehabilitarà l’edifici.

Tampoc tenim resposta de tota una bateria de preguntes que vam realitzar a finals de juny sobre diversos aspectes com: 1) la legalitat dels primers dos convenis, 2) les raons per les quals el canvi de nom encara no s’havia efectuat (el canvi va ser a posteriori), 3) les actes de les reunions trimestrals de la comissió paritària (membres de l’Ajuntament i de la Societat Casino Español) que controlava la gestió de l’equipament, 4) les justificacions de les diverses subvencions, 5) el per què l’Ajuntament paga l’IBI de l’equipament si no n’és propietari, 6) informació sobre el cost total de les obres per rehabilitar l’edifici i cobrir les despeses d’una sentencia que obliga a l’entitat Societat Casino Español a pagar les reformes i a indemnitzar als propietaris de l’antic bar.

Esperem que, com a mínim, el 3er conveni es faci arribar a tots els grups abans que se signi, tal i com es va acordar per Junta de Portaveus. Podem entendre que des de l’equip de Govern no es vulgui fer massa difusió del cas per tal d’assegurar un acord, diguem-li just, amb els actuals propietaris de l’edifici, però no admetem que es desinformi al ciutadà amb afirmacions incorrectes i tirant pilotes fores fent ús de l’oposició.

Un altre exemple han estat les Ordenances Fiscals, sobre les quals la mateixa alcaldessa afirmava a principis d’octubre que aquestes s’estaven negociant amb l’oposició. En tot cas, se’ns havia fet arribar la proposta de l’equip de Govern,  hi ha hagut una única sessió d’intercanvi d’opinions (cada grup municipal per separat), però no una veritable negociació. Les diferents opinions dels grups municipals van quedar paleses durant el ple d’octubre, en l’aprovació provisional de les Ordenances, i l’abstenció de tots els grups de l’oposició demostra la falta de negociació prèvia, que haurà de continuar (si és que continua) fins a la seva aprovació definitiva.

Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR)

Share

    Comentaris

Nom

Comentari