Informació sobre els abocadors a la web municipal

Les conseqüències de la crisi econòmica i de les retallades de l’Estat del benestar es combinen amb un panorama polític sacsejat per l’impuls independentista d’amplis sectors de la ciutadania catalana i per la crisi del sistema de partits que durant més de trenta anys s’ha mantingut, si més no, al nostre país. Rubí no és aliè a aquesta situació, amb un atur notable, amb afectacions als centres sanitaris i educatius locals i comarcals, i amb una administració local força paralitzada i que es manté sobretot per l’esforç fiscal de la majoria de la població.

Però la prioritat del dia a dia no ens ha de fer oblidar altres amenaces per al Rubí actual i del futur: els abocadors de residus. Fa poc temps, el grup TMA explicitava la seva intenció d’obrir un nou abocador a Can Balasc abans d’acabar l’any 2014, sense concretar el tancament de l’abocador de Can Carreras. El dos abocadors són la pedra angular del Pla Especial Urbanístic (PEU) que la Generalitat va aprovar inicialment i contra el qual s’han presentat centenars d’al·legacions, encara sense resposta, i més de 10 mil signatures.

La informació sobre les irregularitats d’aquest PEU de Can Carreras i Can Balasc i sobre la seva tramitació és fonamental per tal que la població de Rubí pugui ser conscient de l’impacte que suposen i suposarien aquests abocadors. Per això, ACR va proposar de cara al Ple de novembre una moció, finalment presentada per tots els grups municipals en forma de moció de Junta de Portaveus, per tal que tota la informació referent als abocadors i les activitats extractives sigui penjada a la web municipal (sense descartar altres formes de divulgació). La ciutadania ha d’estar al cas de la problemàtica i, si cal, mobilitzar-se en contra d’un ús del territori que afecta la nostra qualitat de vida i la de generacions futures.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari