Articles de gener, 2015

Els número clars! Balanç econòmic 2014 i pressupost 2015 d’ACR

30 gener 2015 | Cap comentari
Categories: Altres, Destacat

Com sempre, i en base a la política de transparència que ACR sempre ha defensat, fem públics el balanç econòmic d’ACR del 2014 i el pressupost del 2015.

Balanç econòmic d’ACR 2014

Pressupost d’ACR 2015 (fins maig el 2015): de nou, la principal font d’ingressos d’ACR serà la retribució com a grup municipal. Com sempre, a banda d’estalviar-ne una part, aquests diners es seguiran destinant bàsicament al CRAC, a publicar pàgines informatives i fer difusió i a col·laborar en campanyes informatives sobre temes municipals.

Mocions i precs – Ple de desembre del 2014

13 gener 2015 | Cap comentari
Categories: Educació, Mocions i precs al Ple

Us deixem els precs fets durant el ple de desembre:

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric