Precs i preguntes – Ple de Gener 2015

Cada vegada més, hi ha apagades de corrent a la ciutat provocades per averies diverses, per caigudes del cablejat, etc. Fins i tot, situacions que posen en perill als vianants que puguin passar per sota. La pregunta és: Què fa l’Ajuntament per assegurar-se que la companyia elèctrica fa un manteniment adequat de la xarxa elèctrica a la ciutat?

Des de fa força temps hi ha veïns de Can Serrafossà i de Ximelis que es queixen que als terrenys de Sant Genís sovint hi ha persones fent-hi motocròs. Aquesta activitat fa molt de soroll, genera força pols (partícules), i també altres molèsties. La pregunta és si en aquest espai s’ha donat alguna llicència que permeti aquesta activitat, i en tot cas, si no s’ha donat, com es pensa controlar.

Hem tingut una reunió amb l’AMPA de l’escola del Bosc i entre altres preocupacions referents al futur de l’escola, ens han comentat que des de l’Ajuntament s’estava estudiant obrir el vial del Camí de Ca n’Oriol fins el Carrer Camil Flammàrion (a la zona de la Bombonera). En tot cas creiem que aquesta no seria una solució de mobilitat adequada, probablement augmentaria el trànsit a la zona, i a més, obriria el trànsit dins del parc. La pregunta és si està previst obrir aquest vial esmentat.

El carrer Muntanya hi ha una pila (quasi una muntanya) de runa i altres objectes. Creiem que cal retirar aquestes deixalles i prendre mesures per evitar que es consolidi aquest tipus d’abocaments incontrolats.

Share

    Comentaris

Comments are closed.

Nom

Comentari