Articles de 'Indústria i comerç'

S’aprova per unanimitat una moció d’ACR per a reduir els residus generats en els comerços de Rubí

03 octubre 2010 | Cap comentari
Categories: Indústria i comerç, Medi ambient, Mocions i precs al Ple

ACR va presentar a la resta de partits una moció amb l’objectiu de reduir els residus que es generen en els comerços, sobretot d’alimentació, a Rubí. Recordem que reduir és el primer que cal fer per tal de no tenir tants residus, molts dels quals no s’acaben ni reciclant ni reutilitzant. A continuació la moció.

Moció per a la reducció de residus en els comerços de Rubí

En els últims anys les botigues de Rubí que es dediquen a l’alimentació han anat

incorporant com a part dels seus serveis safates de plàstic, d’alumini i de “porexpan” (poliestirè expandit). A més, l’ús de film de plàstic per embolicar els aliments col·locats en aquestes safates també s’ha intensificat. El resultat és un increment considerable de residus que, sovint, no es poden ni reutilitzar ni reciclar, ja que totes aquestes safates i embolcalls haurien d’estar ben nets per poder reciclar-los, o bé els ciutadans no se’n preocupen de fer-ho.

Atès que si no es redueixen els residus la necessitat de crear abocadors sembla ser la única sortida actualment. (més…)

Share

Nota d’ACR: Situació del trasllat d’IPAGSA

04 maig 2010 | Cap comentari
Categories: Indústria i comerç, Notes de premsa, Urbanisme

A Alternativa Ciutadana de Rubí li preocupa que l’empresa IPAGSA encara continuï en el centre urbà, i tem que el fet de no haver-se traslladat pot tenir conseqüències negatives per a la nostre ciutat.

Fa 20 anys que s’esta parlant de traslladar IPAGSA fora del nucli urbà però els diferents governs locals que han existit, 23 anys de govern d’ ICV i 7 anys del PSC no han donat solució aquest tema.
Modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació (PGO) en el sector E ( St. Genís), la modificació puntual del PGO de Cova Solera-Oest i la signatura de diversos convenis encara no ho han aconseguit.
Dues dècades sense haver donat solució al trasllat d’IPAGSA han provocat, dues denuncies judicials dels veïns contra IPAGSA i un augment de la pressió urbanística sobre l’activitat empresarial de l’empresa:
(més…)
Share

Al·legacions conveni FICOSA

14 abril 2010 | 1 comentari
Categories: Destacat, Indústria i comerç, Notes de premsa, Urbanisme

Rubí a 13 d’abril de 2010

Alternativa Ciutadana de Rubí ha tornat a presentar al·legacions a l’acord d’aprovar de nou el contingut del Conveni urbanístic a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí, els Srs. José Maria i Mercedes Pujol Artigas i les societats “FICO TRANSPART, SA”, “FICO TRIAD SA”i “FICOSA INTERNATIONAL SA” pel desenvolupament del sector Can Pujol; conveni urbanístic aprovat en el Ple ordinari de data 25 de febrer de 2010.

A continuació exposem els motius pels quals ACR s’ha oposat al conveni urbanístic aprovat i pel qual hem presentat 13 al·legacions. (més…)

Share

Nit del comerç i ACR

23 setembre 2008 | Cap comentari
Categories: Indústria i comerç

ACR no assistirà a l’acte Nit del Comerç organitzat per l’Ajuntament.

ACR no està en contra d’homenatjar els comerciants de la ciutat, tampoc està en contra d’incentivar la seva important tasca oferint-los premis, ni tampoc està en contra de promoure que el gremi s’aglutini i es conegui millor.

ACR creu que l’Ajuntament ha de tenir molta cura d’aquest sector per tal de tenir una ciutat de qualitat.

ACR sí que està en contra, i ara amb la crisi més que mai, en el format de l’acte ja que considerem que és  una despesa que està fora de lloc per l’erari públic.

ACR està convençuda de que es poden lograr tots aquests objectius sense fer un acte tant car, que estimem que costarà més de 25.000 euros a les arques municipals.

Si disposem de tots aquests diners pel comerç, creiem que seria més convenient invertir-los a tall d’exemple en formació dels comerciants.

Per tot això els respresentants d’ACR no assistiran novament a la Nit del Comerç, a l’igual que ja van fer en les passades 4 edicions d’aquest event.

Share

Precs d’ACR al Ple de febrer 2008

29 febrer 2008 | Cap comentari
Categories: Indústria i comerç, Mocions i precs al Ple

  • Convocar Taula Patrimoni i POUM: vist que l’ens anomenat Taula de Patrimoni fa molts mesos que no es convoca, i vist que en la proposta de POUM no es respecten les decisions preses per aquesta comissió, preguem: 1- que es convoqui la Taula de Patrimoni el més aviat possible 2- que en el sí de la convoactòria s’expliqui el perquè la proposta de POUM no  respecte el catàleg, aprovat per aquest ens, d’elements protegits de Rubí, calculem que el POUM suposa aproximadament la descatalogació d’una quinzena d’elements del catàleg.
  • Comissió Nit de l’Empresa i costos: preguem ens informeu de: 1- qui composa la comissió que decideix els reconeixements que es fan a l’acte Nit de l’Empresa? 2- amb quins criteris han estat escollits aquests membres d’aquesta comissió? 3- amb quins criteris aquesta comissió evalua quines han de ser les empreses reconegudes durant l’acte en els diferents àmbits premiats? 4- quin és el cost net per a l’Ajuntament d’aques acte anomenat Nit de l’Empresa?
Share

L’eliminació de la precarietat laboral a les empreses de Rubí

11 febrer 2008 | Cap comentari
Categories: Indústria i comerç

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ACR

Atès que la precarietat laboral és un fenòmen prou extès actualment i amb un impacte social molt crític, sobretot en sectors com els joves i les dones; i que es pot entendre com una part més de la precarització global de la vida i de la dignitat humana.

Atès que Rubí és una de les ciutats més industrials de Catalunya donat el nombrós assentament d’empreses en el seu territori, i que les relacions laborals d’aquestes empreses amb els seus empleats són susceptibles de generar precarietat laboral, bàsicament en els següents aspectes:

(més…)

Share

ACR i l’Acord pel Desenvolupament.

11 febrer 2008 | Cap comentari
Categories: Economia i Hisenda local, Indústria i comerç

Alternativa Ciutadana està d’acord en impulsar i tirar endavant un projecte d’aquest tipus per la importància estratègica que pot tenir per a Rubí.

No voldriem que passés com en projectes semblants del passat que malauradament no han acabat de fructificar. Aquest cop veiem de positiu que els objectius són més acotats.

Demanem que s’obri al màxim a la participació ciutadana i demanem també voluntat, disciplina i perseverància al Govern per tal de portar a terme amb rigor el Pla d’Acció que en surti.

Share

Loading...

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric