Nota d’ACR: Primeres valoracions sobre el procés i el pla anticrisi municipal pel 2011

19 octubre 2010 | Cap comentari
Categories: Economia i Hisenda local, Notes de premsa

Nota d’ACR 19 d’octubre de 2010

Alternativa Ciutadana valora que no hi haurà suficient temps per debatre i mirar de consesuar amb el Govern les mesures del pla municipal per paliar la crisi que es portaran a aprovació en un Ple extraordinari el proper dimarts 26 d’octubre.

Alternativa Ciutadana tampoc està satisfeta amb  la documentació aportada per part del Govern ja que de moment no la considerem complerta i part d’ella s’entregarà a l’Oposició en la Comissió Informativa Extraordinaria d’aquest divendres, o sigui amb massa poca antelació per ser ben analitzada.

Un document molt important per decidir quines mesures cal aplicar en el pla anticrisi del 2011 és el Balanç global econòmic i d’indicadors sobre els objectius fixats en el Pla d’Acompanyament a la Crisi.  Aquest és l’informe clau per prendre decisions i la seva petició estava absolutament clara i concreta en la instància presentada el 1 de setembre pels 4 grups de l’Oposició solicitant la convocatòria del Ple Extraordinari Anticrisi. Segons ens ha comentat el Govern, aquest balanç ens serà entregat en la mateixa Comissió Informativa de divendres, cosa que no ens permet portar-lo estudiat per debatre amb tota la informació necessària. (més…)

Manca de respecte al procés Anticrisi i endeutament sistemàtic de l’Ajuntament

05 octubre 2010 | Cap comentari
Categories: Economia i Hisenda local, Notes de premsa

Davant l’aprovació per part del Govern PSC-ERC d’un paquet de projectes d’inversió pel 2011 que suposen per l’Ajuntament haver de demanar un nou crèdit als bancs de 4,3 milions d’euros.

ACR denuncia la manca de respecte al procés i a l’esperit del Ple Anticrisi que es va acordar fer de forma extraordinària el proper 26 d’octubre per tal de mirar de consensuar amb l’Oposició mesures, de tot tipus, per paliar els efectes de la crisi a Rubí.

L’aprovació unilateral per part del Govern en aquest Ple ordinari de setembre de la llista de projectes d’inversió pel 2011 limita i redueix significativament l’objectiu acordat pel procés entre Govern i Oposició per debatre i aprovar unes mesures antcrisi pel 2011 el més adequades possible, amb l’aportació diversa de tots els Grups Municipals. El Govern hauria d’haver esperat i presentat aquests projectes en el debat de la Comissió preparatòria del Ple Anticrisi que es farà aquest mes. (més…)

Propostes d’ACR al Pla d’Acompanyament a la Crisi pel 2010-2011

15 setembre 2010 | Cap comentari
Categories: Destacat, Economia i Hisenda local, Notes de premsa

ACR ha presentat al Govern un llistat de 80 mesures i accions que  creiem que cal afegir al Pla d’Acompanyament  a la Crisi que  l’equip de Govern ens ha comunicat que està portant a terme.

El Pla d’Acompanyament a la Crisi és el conjunt d’accions que l’Ajuntament aplica en aquests moments de dificultat, tenint en compte les competències que té. Aquestes mesures presentades es debatran en una Comissió Informativa Extraordinària a finals de setembre, i després es portaran a aprovació a un Ple que podria ser extraordinari.

Des d’ACR creiem que és urgent empendre el màxim nombre d’accions per paliar la crisi, i així poder sortir-nos-en el més aviat possible, i alhora creiem que aquesta època de crisi ha de servir per reestructurar, reformular, reformar i repensar totes les activitats que porta a terme l’Ajuntament per tal d’optimitzar l’estructura i el funcionament i així mirar de ser una organització més eficient sense deixar de cobrir les prioritats per a la ciutadania i la ciutat. (més…)

Nota ACR sobre la reducció d’assignacions mensuals dels Grups Municipals

20 juliol 2010 | Cap comentari
Categories: Notes de premsa

20 juliol 2010

ACR creu que una manera de reduir el dèficit públic a  l’Ajuntament que s’hauria d’haver aplicat molt abans de començar a reduir els salaris dels treballadors del consistori, és la de reduir les assignacions que reben mensualment els Grups Municipals.

Aquestes assignacions són unes retribucions que rebem els partits  amb representació al Ple i que són proporcionals al número de regidors que cada partit té. Aquests diners són a part dels salaris que reb cada regidor; i tenen com objectiu cobrir les diverses despeses que cada partit té pel seu funcionament , per portar a terme el treball polític i les activitats relacionades que fa, com per exemple la publicitat i la difusió d’informació.

assignacions que reben actualment els Grups Municipals de l’Ajuntament de Rubí

(més…)

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric