Pàgina al diari: Un Pla de Salut Municipal pobre i poc professional

01 desembre 2010 | 1 comentari
Categories: Destacat, Notes de premsa, Salut

Veure pdf aquí: [download id=”4493″]

El Govern Municipal del PSC+ERC ha portat a aprovació del Ple el primer Plade Salut Municipal de Rubí. Tot i estar d’acord en aquests tipus de plans, ACRlamenta que sigui tant fluix i no ataqui els problemes principals de salubritatque té el nostre municipi.

Aquest Pla de Salut no contempla ni la contaminació atmosfèrica, ni la de les activitats industrials, ni la dels abocadors, etc.

Està molt demostrat que la salut depèn en gran mesura de la qualitat ambiental del medi en el que vivim, treballem, estudiem, etc. Quan millor és la qualitat del medi que ens envolta, menor és el risc d’afectació de la nostra salut. Trobem erroni i poc professional que en la línia estratègica sobre: “Prevenir problemes de salut relacionats amb les condicions mediambientals” només apareguin objectius i accions bàsicament de cara a la seguretat alimentària i als tatuatges !…i no s’abordin els problemes reals que té el nostre municipi industrial, que són els següents:

(més…)

Nota ACR: Un Pla de Salut Municipal poc valent i poc treballat

09 novembre 2010 | 1 comentari
Categories: Destacat, Educació, Medi ambient, Notes de premsa, Salut

8 de novembre de 2010

Per veure la crítica sencera del document i punt per punt cliqueu aquí: [download id=”4489″]

Alternativa Ciutadana de Rubí va rebre el passat 21 d’octubre l’esborrany del  document  del Pla de Salut Municipal redactat pel Govern i que es vol portar a aprovació del Ple de desembre per aplicar durant els pròxims anys.

Tot i que ACR valora positivament que s’hagi afrontat el tema i que s’hagi demanat la participació de la població (recordem que es van fer uns tallers participatius), considerem que aquest Pla de Salut Municipal és un pla poc valent i sobretot poc treballat.

Volem recordar que la salut i qualitat de vida no són temes exclusius del sector sanitari, sinó que depenen també de molts altres àmbits, com el mediambiental, el social o l’econòmic, i que un Pla de Salut ho ha de tenir en compte.

En l’actual redacció del Pla de Salut Municipal s’ha deixat un tema cabdal com són els factors mediambientals. Tot i que s’esmenten en el títol d’una de les línies estratègiques, després no es tenen en compte dins de les propostes d’acció, cosa que trobem inversemblant. Segons aquest Pla, sembla que els problemes mediambientals no existeixin, a Rubí. No contempla ni el tema abocadors, ni les línies d’alta tensió, ni antenes de telefonia mòbil, ni el trànsit, ni el soroll, ni les fàbriques, ni les emissions químiques, etc. Està més que demostrat que la salut depèn en gran mesura, a banda d’altres aspectes, de la qualitat ambiental del medi en el que vivim, treballem, estudiem, etc. Quan millor és la qualitat del medi que ens envolta, menor és el risc d’afectació de la nostra salut. (més…)

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric